Dogodek


2021_ 1. KAPELSKI KRAMPUSLAUF Pred enim mesecem

Kdaj: 27.11.2021 - 27.11.2021 ob 06:00
Naziv lokacije: KAPELE
Kje: Kapele 14, 8258 KAPELE
Cena: brezplačno

Projekt: 1.KAPELSKI KRAMPUSLAUF smo poimenovali glede na to, da so v Kapelah

že v zgodovini na Miklavžev večer odvijalo MIKLAVŽEVANJE. Mladi in neporočeni

fantje iz vasi se na predvečer sv. Miklavža (6. decembra) napravijo v “parkeljne”oz.

vrgece oz. KRAMPUSE, njihov vodja pa v sv. Miklavža. Slednji običaj, šego in navado

smo v okviru Turističnega društva Kapele v letu 1993 ponovno oživeli kot krajevno

prireditev in jo ohranjamo še danes. S tem da smo natančno proučili, kašna je bila

obleka, noša, šega, navada in vloga parklja oz KRAMPUSA. Ker le ta močno odstopa

od noše – maske in obleke od parkljev oz.vragecev od običaja v sosednjih krajih. Zato

smo se odločili, da jo ohranimo in obudimo običaj ta specifični običaj.

In kot nekoč, ko se zmrači, se začne sprevod po vasi. Krampusi -spremljevalci sv.

Miklavža hodijo od hiše do hiše in obdarujejo otroke. Če med letom niso bili pridni, jih

pokarajo.

Tako smo obudili v okviru Turističnega društva Kapele kot tradicionalno prireditev

Miklavževanje in letos želimo organizirati s prikazom in poudarkom na običaju, noši in

vlogi KRAMPUSA ob Miklavćževanju. Zato bo to prva tovrstna prireditev pod imenom

1. KAPELSKI KRAMUSLAUF.

Ker pa želim prireditev obogatiti, smo se odločili da bomo izvedli kot karneval in povabili

številne skupine, ki se bodo 'našemile', odele v svoje tradicionalne obleke in nadele

maske. Skupine smo povabili iz drugih krajev Slovenije, države Hrvaške in

Avstrije.

Prireditev bo trajala tri dni:

1.dan imamo v programu s člani podmladka našega TD, priučiti in raziskati tovrsteno

masko v našem kraju

2. dan bo osrednja prireditev 1. KAPELSKI KRAMUSLAUF s pričetkom ob 18. uri in

bo potekala po vaseh Podvinje- Kapele in sicer od cerkve sv. Trojica iz Kapel bo

povorka vodila do Kapelsega placa s predstavitvijo mas pred farno cerkvijo

Marije Nebovzete v Kapelah in potem po delu Kapel nazaj na izhodiščno mesto na

Podvinje.

3.dan bomo ob pregledu fotografij in zaznamb roučili edinstvene maske Kapelskega

krampusa in gostujočih mas. Ob tem pa bomo izdelali poročilo 1. Krampuslauf-a v

Kapelah. Slednje bo služilo, kot primerjalno gradivo lede na preteklost in izhodišče za

organizacijo tradicionalne prireditve za naslednja leta.

Če izhajamo:

- Prvo poročilo o miklavževanju na Slovenskem je iz l. 1839 in opisuje miklavževanje,

 

OBČINA BREŽICE Javni razpis za sofinanciranje OBR-2SPP

2021 praznovanj in pokroviteljstva

 

2

 

kakršnega poznamo še danes.

- Miklavževanje se je verjetno razširilo iz mest na podeželje.

- Danes je v Miklavževem spremstvu več angelov in parkeljnov / krapusov. Miklavž

je oblečen v belo oblačilo, na glavi ima mitro, v rokah pa drži škofovsko palico in

knjigo (v njej piše z zlatimi črkami, kaj so delali pridni otroci in s črnimi, kaj so počeli

poredni).

- Včasih so dobili otroci za darilo jabolko, orehe, suhe fige in šibe, vse bolj pa se je

razširila navada nastavljanja peharja in s tem so postala tudi darila vse večja in

dražja.


Avtor objave (organizator): TD Turistično društvo Kapele
Prijava na dogodek
Deli na Facebook