Dogodek


predavanje Barje, ali te poznam - Izlet v polpreteklo zgodovino Iga Pred enim mesecem

Kdaj: 28.10.2021 - 28.10.2021 ob 07:00
Naziv lokacije: Dvorana Centra Ig
Kje: Banija 4, 1292 IG
Priloga: 4488.pdf

Na predavanju bodo predstavljene življenjske razmere in razvoj Iga v prvih letih po koncu druge svetovne vojne, sprehodili pa se bomo tudi skozi postopen razvoj vasi v naslednjih desetletjih. Večinoma kmečko prebivalstvo je od začetka živelo skromno, soočalo se je s težavami v preskrbi in zahtevami obvezne oddaje. Na nadaljnji razvoj vasi so vplivali tudi politično naravnani ukrepi nove ljudske oblasti: zaplembe, agrarna reforma in nacionalizacija. Od šestdesetih let lahko počasi sledimo modernizaciji vasi, ki pa je v razvoju vedno zaostajala za sosednjim glavnim mestom.


Avtor objave (organizator): Kulturno umetniško in turistično društvo Fran Govekar Ig
Deli na Facebook